Tin Tức - Tuyển dụng //poongmei.com/Tuyen-dung/ vi Wed, 1 Feb 2023 03:02:31 GMT Wed, 1 Feb 2023 03:02:31 GMT //poongmei.com/rss/ //poongmei.com/uploads/logo_2cabc5625c9b0813b9e71daf54abd7cb.png Tin Tức - Tuyển dụng //poongmei.com/Tuyen-dung/ 144 144 Tin Tức - Tuyển dụng //poongmei.com/tin-tuc-noi-bo/thong-bao-tuyen-dung-150.html Wed, 1 Feb 2023 03:02:31 GMT Cổng game đổi thưởng số 1 cần tuyển 150 Công nhân cạo mủ Cao su.]]> Tin Tức - Tuyển dụng //poongmei.com/tin-tuc-noi-bo/tuyen-dung-cong-nhan-khai-thac-mu-cao-su-139.html Tue, 12 Jul 2022 02:07:22 GMT

Cổng game đổi thưởng số 1 Tuyển dụng Công nhân khai thác mủ Cao su tại Nông trường Cao su Hiệp Đức.
Địa chỉ làm việc: NTCS Hiệp Đức - xã Phước Gia - huyện hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam.

]]>
Tin Tức - Tuyển dụng //poongmei.com/Tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-nhan-lao-dong-136.html Thu, 7 Jul 2022 09:07:06 GMT Cổng game đổi thưởng số 1 tuyển dụng Công nhân lao động làm việc tại Nhà máy Chế biến mủ Cao su.
Địa chỉ: Thôn 2 - xã Sông Trà - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam.]]>
Tin Tức - Tuyển dụng //poongmei.com/tin-tuc-noi-bo/cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-quang-nam-tuyen-dung-nhan-su-111.html Thu, 3 Mar 2022 04:03:15 GMT Cổng game đổi thưởng số 1 tuyển dụng 02 vị trí Kế toán tổng hợp. Làm việc tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty.]]> Tin Tức - Tuyển dụng //poongmei.com/Tuyen-dung/cong-ty-cao-su-quang-nam-thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-97.html Wed, 1 Sep 2021 09:09:15 GMT ]]>