Cổng game đổi thưởng số 1 - GameLoop chính thức

banner
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cổng game đổi thưởng số 1 cần tuyển 150 Công nhân cạo mủ Cao su.
TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KHAI THÁC MỦ CAO SU

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KHAI THÁC MỦ CAO SU

Cổng game đổi thưởng số 1 Tuyển dụng Công nhân khai thác mủ Cao su tại Nông trường Cao su Hiệp Đức.
Địa chỉ làm việc: NTCS Hiệp Đức - xã Phước Gia - huyện hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Cổng game đổi thưởng số 1 tuyển dụng Công nhân lao động làm việc tại Nhà máy Chế biến mủ Cao su.
Địa chỉ: Thôn 2 - xã Sông Trà - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam.
Cổng game đổi thưởng số 1
 Tuyển Dụng Nhân Sự

Cổng game đổi thưởng số 1 Tuyển Dụng Nhân Sự

Cổng game đổi thưởng số 1 tuyển dụng 02 vị trí Kế toán tổng hợp. Làm việc tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty.