Cổng game đổi thưởng số 1 - GameLoop chính thức

banner

Đ/c Trần Ngọc Thuận –Chủ tịch HĐQT Tập đoàn làm việc với 2 công ty Cao su và tỉnh ủy Quảng Nam

                    Ngày 07-08/11/2018  Đồng chí Trần Ngọc Thuận –Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam về thăm, kiểm tra vườn cây cao su và làm việc với 02 Công ty ( Cổng game đổi thưởng số 1 , và Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang) và Tỉnh ủy Quảng Nam. Cùng đi trong đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Tiến Đức-Phó TGĐ thường trực, đ/c Phạm Văn Thành-TV.HĐQT- TB.KHĐT, đ/c Hà Văn Khương - TV.HĐQT- TB. QLKT. đ/c Lê Thanh Tú –Phó. TGĐ Tập đoàn, đ/c Đỗ Hữu Phước-TB.XDCB, Đ/c Hồ Mộng Vân PB.TCKT và đ/c Nguyễn Thái Bình- Phó CVP Tập đoàn.
           Đ/c Trần Ngọc Thuận và các đồng chí trong đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra vườn cây cao su của 2 Công ty, dự họp chỉ đạo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của 02 Công ty  trong 10 tháng , kế hoạch 02 tháng còn lại  của năm 2018 định hướng kế hoạch năm 2019 và thời gian tiếp theo.
a

 
a

                                        Lãnh đạo Tập đoàn kiểm tra vườn cây 02 Công ty
              Sau khi nghe ban Đ/c Trương Thu TGĐ  Cổng game đổi thưởng số 1 và đ/c Nguyễn Bá Hùng TGĐ Công ty TNHH MTV cao su Nam Giang-QN báo cáo tình hình thực hiện SXKD 10 tháng đầu năm, kế hoạch 02 tháng còn lại năm 2018 và ý kiến bàn bạc thảo luận đóng góp của các thành viên tham dự họp.
a
a

                                 Các đ/c Tổng Giám đốc 02 Công ty cao su báo cáo tình hình SXKD.
                  Đ/c Trần Ngọc Thuận đã biểu dương những kết quả SXKD đạt được trong  thời gian 10 tháng vừa qua của toàn thể CB-CNVCLĐ trong 02 Công ty, mặt dù do tình hình giá mủ cao su giảm, đồng thời 02 Công ty gặp khó khăn trong công tác khai thác, chế biến mủ cao su chưa đạt như kế hoạch đề ra nhưng Tập thể Lãnh đạo và CB-CNV của 02 Công ty đã chủ động ,tính toán vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực chăm lo, trả đầy đủ tiền lương, thu nhập đảm bảo cho toàn thể CB-CNVLĐ Công ty trong 10 tháng vừa qua là điều rất đáng mừng.
               Đồng chí cũng đã đánh giá tình hình SXKD của 02 công ty và chia sẽ tình hình  khó khăn chung của 02 Công ty chủ yếu hiện nay là về vấn đề vốn vay đầu tư vào vườn cây cao su trong thời điểm giá mủ cao su cao (giai đoạn 2012-2016). Cổng game đổi thưởng số 1 vay gần 190 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang-QNam vay gần 90 tỷ đồng) đã ảnh hưởng rất lớn đến việc cân đối giá thành sản phẩm mủ của 02 Công ty. Tính trên giá thành 01 tấn mủ thành phẩm sau khi hoạch toán thì chi phí tiền lãi vay đã chiếm trên 4 triệu đồng dẫn đến rất nhiều áp lực về cân đối giá thành và nguồn vốn để điều hành SXKD có lãi, trong thời điểm giá bán mủ rất thấp như hiện nay nên dấn đến 02 Công ty bị thua lỗ trong hoạt động SXKD mủ cao su.
a

               Đ/c Trần Ngọc Thuận đã kết luận và chỉ đạo trong 02 tháng còn lại của năm 2018 và thời gian đến toàn thể Lãnh đạo, CB-CNVLĐ của 02 Công ty phải tập trung đoàn kết một lòng, quyết liệt, chỉ đạo điều hành sản xuất, vượt qua các khó khăn thách thức để thực hiện hoàn thành kế hoach SXKD năm 2018 của Tập đoàn giao, tính toán điều hành SXKD hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành, đảm bảo đầy đủ tiền lương, thu nhập cho CBCNVLĐ trong toàn công ty ( Riêng công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam do các điều kiện khách quan thiếu lao động khai thác trên 500 ha vườn cây kinh doanh nên thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản lượng giảm xuống còn 1.630 tấn trong năm 2018, tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành sản lượng theo kế hoạch điều chỉnh). Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang-QNam phải hoàn thành sản lượng ban đầu Tập đoàn giao là 500 tấn mủ.
             Trên cơ sở các kiến nghị khó khăn, đặt biệt là về nguồn vốn của 02 Công ty. Đ/c Trần Ngọc Thuận đã  thống nhất về kế hoạch vốn năm 2019 của 02 Công ty là Tập đoàn CNCS Việt Nam sẽ cấp 100% vốn đầu tư để giảm áp lực về  vay vốn, đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo các Ban liên quan của Tập đoàn phối hợp với 02 Công ty cân đối các nguồn vốn đã vay, có thể tính toán để Tập đoàn cấp bù lại phần vốn vay của 02 Công ty trong giai đoạn 2012-2016 tại ngân hàng SHB do Tập đoàn bảo lãnh để giảm bớt áp lực về lãi vay trong năm 2019 và các năm tiếp theo, tạo điều  kiện cho 02 Công ty hoạt động tốt trong thời gian đến đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và đem lại lợi nhuận, nâng cao thu nhập cho CBCNVLĐ.
            Sau khi làm việc với 02 Công ty , đ/c Trần Ngọc Thuận cùng với đoàn công tác và lãnh đạo 02 Công ty làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam để sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam với Đảng ủy Tập đoàn CNCS Việt Nam.
            Đ/c Trần Ngọc Thuận đã báo cáo tóm tắt tình hình SXKD của 02 Công ty cao su đóng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tình hình SXKD chung của Tập đoàn  CNCS Việt Nam trong thời gian qua, đặt biệt nhấn mạnh công tác cổ phần hóa (Từ ngày 01/06/2018 Tập đoàn đã hoàn thành việc cổ phần hóa và chuyển sang Công ty cổ phần Tập đoàn CNCS Việt Nam theo chủ trương của chính phủ). Đánh gía cao việc lãnh, chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam trong thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn (02 Công ty cao su và 01 Công ty cỗ phần Thủy điện Sông Côn) đóng trên địa bàn, các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các chính sách của tỉnh cho các doanh nghiệp…Quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn an tâm hoạt động sản xuất kinh doanh.
            Đ/c Trần Ngọc Thuận cũng đã kiến nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo giải quyết các vấn đề chủ yếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thanh viên của Tập đoàn đóng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
  • Tạo điều kiện cho các đơn vị đóng chân trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai sau khi thực hiện đo đạt cắm mốc chính quy, cập nhập biến động đất đai khi các công ty bàn giao đất đai về địa phương.
  • Trong quá trình thực hiện các thủ tục thu hồi đất liên qua đến dự án của các Công ty đề nghị tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Sở ngành và các huyện liên quan phối hợp và cung cấp đầy đủ các hồ sơ tạo điều kiện cho các đơn vị thanh viên của Tập đoàn trong công tác thiết lập hồ sơ trình duyệt theo đúng quy định.
  • Đề nghị Tỉnh và các sở ngành liên quan phối hợp với Bộ quản lý ngành, Tập đoàn và các đơn vị thành viên kiểm tra các cơ sở Nhà, đất thuộc đối tượng của Nghị định số 167/2017/NĐCP về quản lý nhà đất.
  • Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các Sở ngành liên quan phối hợp với các Công ty thành viên lập các thủ tục bàn giao các diện tích đất đã giao theo quy hoạch mà các Công ty thành viên trên địa bàn không sử dụng thực hiện dự án cho các địa phương của Tỉnh Quảng Nam để quản lý sử dụng.
                   Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban thường vụ tỉnh Quảng Nam và Đảng ủy Tập đoàn CNCS Việt Nam trong thời gian qua và những đóng góp của các đơn vị thành viên của Tập đoàn CNCS Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã góp một phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, giải quyết công ăn việc làm, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và đảm bảo an ninh quốc phòng trong vùng dự án cao su của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.
                  Đồng thời kết luận chỉ đạo các cơ quan, sở ban ngành liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc của Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn CNCS Việt Nam đã kiến nghị trong thời gian đến để tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn CNCS Việt Nam cũng như  tỉnh Quảng Nam.

                                                                                     V.Thảo P. TĐTTVT  Tổng hợp