Cổng game đổi thưởng số 1 - GameLoop chính thức

banner

Phát động phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017

Thực hiện Công văn liên tịch số 591/LT-CSVN-CĐCS ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công đoàn Cao su Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017.
 Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2017), kỷ niệm 120 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam và 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2017) trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Cổng game đổi thưởng số 1 phối hợp hướng dẫn phát động phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi và thực hành tiết kiệm chi phí, tiết giảm đầu tư và thi đua nước rút 3 tháng cuối năm hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017.
          Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 10 năm 2017 các đơn vị trực thuộc Công ty tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017.

pd

1

2

3

 4

5
                              Lễ phát động thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2017
             MỤC ĐÍCH THI ĐUA
          Một là: Động viên CNVC, người lao động và đoàn viên Công đoàn phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển SXKD của Công ty, đơn vị năm 2017, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 88 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
          Hai là: Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua trong công nhân viên chức-lao động và hoạt động Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của tổ chức Công đoàn; trong đó cần tập trung thực hiện có hiệu quả đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức-lao động.
          Ba là: Vận động cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tập trung phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản lượng; triệt để thực hành tiết kiệm trong sản xuất, trong tiêu dùng, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo sản xuất kinh doanh không lỗ, nhất là sản xuất kinh doanh mủ cao su.