Cổng game đổi thưởng số 1 - GameLoop chính thức

banner

Cổng game đổi thưởng số 1 Tuyển Dụng Nhân Sự

Cổng game đổi thưởng số 1 tuyển dụng 02 vị trí Kế toán tổng hợp. Làm việc tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 03/03/2022 đến ngày 31/03/2022
Liên hệ: 0932 597 539 - Chị Uyên - Phó Phòng Hành chính - Tổng hợp. Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty.