Cổng game đổi thưởng số 1 - GameLoop chính thức

banner

Giao ban công tác 6 tháng đầu năm và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 7/7/2022, tại văn phòng Cổng game đổi thưởng số 1 , Ban Lãnh đạo Công ty đã có buổi làm việc giao ban công tác 6 tháng đầu năm và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 giữa các Phòng ban Công ty, Nông trường và nhà máy trực thuộc.
 
       Buổi làm việc có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc Công ty, TV.HĐTV, Kiểm soát viên, Trưởng phó các Phòng, Giám đốc, Phó giám đốc các Nông trường, nhà máy trực thuộc và Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty.

Giám đốc các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

       Qua báo cáo của các đơn vị trực thuộc, Ông Thái Bảo Tri – Tổng giám đốc Công ty nhận định rằng sau 6 tháng đầu năm thực hiện kế hoạch, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan với:
      - Sản lượng khai thác: 821,6/2.920 tấn, đạt 28,14%; so với 6 tháng đầu năm 2021 đã có sự phát triển vượt bậc và đứng thứ 3 khu vực Duyên hải miền Trung tại thời điểm hiện tại.
      - Công tác Chế biến: 3.400/7.270 tấn, đạt 47% so KH. Đây là sự nỗ lực rất lớn về mọi mặt trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay.
      - Công tác tiêu thụ: 1.781/3.270 tấn, đạt 53,24% so KH
      - Doanh thu: 84,7 tỷ/142 tỷ, đạt gần 60% so KH
      Với những kết quả đáng mừng này sẽ là tiền đề để Công ty ngày càng phát triển hơn trong thời gian sắp tới.

Ông Mai Văn Pháp – Phó Tổng Giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại buổi làm việc.

       Tại buổi làm việc, Ông Thái Bảo Tri cũng đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm đối với các đơn vị trực thuộc và các bộ phận quản lý trong công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như: Thực hiện nghiêm túc các công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát, phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc bảo vệ sản phẩm mủ. Tăng cường quản lý công cụ hỗ trợ, công tác Phòng cháy chữa cháy và quản lý đất đai, Đây là những nhiệm vụ hết sức quan trọng cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Ông Thái Bảo Tri – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

       Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác trang bị và quản lý vật tư, quản lý chất lượng, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng cần được chú trọng, làm cơ sở xét thưởng phạt cuối năm.
      Tiếp tục phong trào Luyện tay nghề Thi thợ giỏi, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giúp nâng cao đời sống tinh thần cho Người lao động. Ông Thái Bảo Tri hy vọng rằng trong 6 tháng cuối năm, toàn thể CB.CNV Công ty sẽ cố gắng nỗ lực, đoàn kết, làm việc một cách sáng tạo, giúp hoàn thành SXKD năm 2022 hướng tới chào mừng 25 năm Thành lập Cổng game đổi thưởng số 1 năm 2023.

Đài Trang