Cổng game đổi thưởng số 1 - GameLoop chính thức

banner

Tập huấn Nghiệp vụ Quản lý sản xuất Cao su năm 2023

Vừa qua, Cổng game đổi thưởng số 1 đã tổ chức thành công lớp Tập huấn “Nghiệp vụ Quản lý sản xuất Cao su năm 2023”, với sự tham gia học tập của 80 CB.CNVLĐ là lãnh đạo, bộ phận kế hoạch – kỹ thuật, phụ trách bảo vệ, tổ trưởng sản xuất các đơn vị trực thuộc.
 

Ông Thái Bảo Tri – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Tham dự và chỉ đạo tập huấn, ông Thái Bảo Tri – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc Công ty cho biết “Đây là cơ hội để tập thể CB.CNVLĐ trong toàn công ty trang bị thêm kiến thức về chăm sóc, quản lý, kỹ năng cạo và thu hoạch mủ cao su đúng cách, cũng như kiện toàn lại toàn bộ hệ thống các văn bản, báo cáo đối với các đơn vị trực thuộc”.

Ông Mai Văn Pháp – Phó Tổng Giám Đốc – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Trong thời gian 03 ngày học tập nghiêm túc, tuy ngắn nhưng các học viên đã nắm vững các kỹ năng về quản lý sản xuất cao su, từ đó vận dụng vào thực tế trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.
Một số hình ảnh tập huấn:

Ông Nguyễn Văn Quyết – Trưởng Phòng Quản lý Kỹ thuật tham gia giảng dạy tại buổi tập huấn.


Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng tham gia giảng dạy tại buổi tập huấn.


Ông Hoàng Danh Sơn – Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh tham gia giảng dạy tại buổi tập huấn.


Các học viên theo dõi hướng dẫn kỹ năng cạo mủ trên cây cao su.


Các học viên thực hành mở miệng cạo trên cây cao su.


Các học viên thực hành mở miệng cạo trên cây cao su.


Các học viên thực hành mở miệng cạo trên cây cao su.


Các học viên thực hành mở miệng cạo trên cây cao su.

Đài Trang.