Cổng game đổi thưởng số 1 - GameLoop chính thức

banner

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục phát triển trên nền tảng 3 trụ cột: kinh tế - môi trường – xã hội, thực hiện tốt chương trình phát triển bền vững, phát triển có trách nhiệm với xã hội.

Đó là mục tiêu phát triển trong năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) được lãnh đạo Tập đoàn chia sẻ trong buổi gặp mặt báo chí mừng Xuân Nhâm Dần 2022 được tổ chức vào chiều 10/1 tại TP Hồ Chí Minh.

Với những nỗ lực của Tập đoàn, các chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2021 đều tăng trưởng so với năm 2020 và vượt so với kế hoạch được giao

Chia sẻ thông tin tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Tập đoàn cho biết, năm 2021 là một năm có nhiều biến động và thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến khó lường đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nước nói chung và ngành cao su nói riêng. Trước bối cảnh đó, Tập đoàn vừa triển khai phòng, chống dịch bệnh, có những đóng góp kịp thời, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh, đồng thời có giải pháp sản xuất linh hoạt, đảm bảo an toàn, hiệu quả cũng như thu nhập cho người lao động

Với những nỗ lực của Tập đoàn, trong năm 2021, các chỉ tiêu tài chính hợp nhất đều tăng trưởng so với thực hiện năm 2020 và vượt so với kế hoạch được giao. Cụ thể, doanh thu và thu nhập khác ước đạt 29.091 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.162 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 5.179 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch.

Do kết quả kinh doanh khả quan nên nhìn chung năm 2021 tiền lương và thu nhập của toàn Tập đoàn đều tăng. Ước thu nhập bình quân toàn Tập đoàn năm 2021 hơn 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Tập đoàn đã tăng cường quản trị doanh nghiệp, thực hiện thoái vốn, sáp nhập doanh nghiệp, chỉ đạo sáp nhập phòng ban chức năng của các đơn vị thành viên.

Xác định doanh nghiệp phát triển bền vững là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hội nhập nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, Tập đoàn đã triển khai Phương án quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS/FM) tại các công ty thành viên. Tính đến tháng 12/2021, có 12 thành viên của Tập đoàn được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 1001:2010 trên 70.030 ha cao su và được cấp chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 2002:2013 cho 22 nhà máy. Năm 2021, Tập đoàn có 20 doanh nghiệp được VCCI chứng nhận trong Top 100 doanh nghiệp bền vững.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2022, Tập đoàn quyết tâm tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 qua công tác quản lý giá thành đối với sản phẩm cao su và phát huy tối đa hiệu quả những ngành nghề, sản phẩm mà Tập đoàn có lợi thế.

Ngoài sản xuất kinh doanh, Tập đoàn tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Đề án tái cơ cấu Tập đoàn sau cổ phần hóa đến năm 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt.

Tập đoàn tiếp định hướng tiếp tục phát triển trên nền tảng 3 trụ cột: kinh tế - môi trường – xã hội, thực hiện tốt chương trình phát triển bền vững, phát triển có trách nhiệm với xã hội; tiếp tục nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bao gồm phát triển sản xuất kết hợp với phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng người lao động dân tộc, không ngừng tăng năng suất và thu nhập của người lao động. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

 Ban Tổ chức trao giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam lần thứ I năm 2021

Một số chỉ tiêu tài chính dự kiến trong năm 2022 như sau: Doanh thu và thu nhập khác: 29.271 tỷ đồng (101% so thực hiện năm 2021); Lợi nhuận trước thuế 6.793 tỷ đồng, (110% so thực hiện năm 2021); Lợi nhuận sau thuế 5.340 tỷ đồng (103 % so thực hiện năm 2021).

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Tập đoàn đã trao giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam lần thứ I năm 2021 cho các tác phẩm xuất sắc đồng thời phát động Giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam lần thứ II năm 2022./.

Theo Báo dangcongsan.vn