Cổng game đổi thưởng số 1 - GameLoop chính thức

banner

Hội nghị tổng kết 10 năm Quy chế phối hợp với Công an Quảng Nam

 
   
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM 
       
        Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam và Cổng game đổi thưởng số 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp và ký kết Quy chế về an ninh nội bộ, an ninh kinh tế. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; đồng chí Trương Thu - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng chủ trì Hội nghị. Dự có lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, lãnh đạo Công an các huyện trong vùng dự án, Phòng PA04, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Ban lãnh đạo, các đoàn thể, Trưởng các phòng trực thuộc Công ty.
Công an Tỉnh Quảng Nam và Cổng game đổi thưởng số 1
 ký kết Quy chế phối hợp
Lãnh đạo Công ty tỉnh và Lãnh đạo Công ty Ký kết Quy chế phối hợp
       Qua 10 năm, công tác triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Cổng game đổi thưởng số 1 được quán triệt và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; là cơ sở, nền tảng cho việc phối hợp tổ chức và triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự giữa 02 đơn vị được thống nhất, chặt chẽ, đạt hiệu quả. Qua đó, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia, đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên, công nhân lao động của Công ty nhận thức đầy đủ về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Xác định rõ được trách nhiệm của mình trong công tác  bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế để phục vụ có hiệu quả cho công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty. Góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn có vùng dự án cao su.
        Công an tỉnh Quảng Nam và Công ty đã phối hợpvà triển khai thực hiện thường xuyên, thống nhất, tạo được sự gắn kết, tin tưởng lẫn nhau trong giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp,... Nhờ vậy, trong 10 năm qua, tình hình an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an toàn tài sản nhà nước tại các địa bàn trực thuộc Công ty cơ bản được giữ vững, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung, tại các vùng có dự án cây cao su nói riêng. Đồng thời góp phần vào việc ổn định an ninh trật tự tại địa phương, tạo điều kiện để Công ty sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đời sống cán bộ công nhân viên và nhân dân nơi Công ty đóng chân ngày càng được cải thiện, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giao cho.
 
Đồng chí Trương Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị
NhãnĐồng chí Trương Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

        Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của hai đơn vị về công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế trong thời gian qua. Mong muốn, trong những năm tiếp theo giữa hai đơn vị sẽ phát huy tinh thần phối hợp chặt chẽ để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong vùng dự án phát triển cây cao su ngày một tốt hơn.
                                                                                                                 Nguyệt Minh