Cổng game đổi thưởng số 1 - GameLoop chính thức

banner

Phát động ra quân khai thác mủ - tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

           Căn cứ Kế hoạch Liên tịch số 06/KHLT-CSQN-CĐCSQN ngày 11/3/2019 của Cổng game đổi thưởng số 1 và Công đoàn Cổng game đổi thưởng số 1 về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Cao su và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm
          Cổng game đổi thưởng số 1 đã có văn bản hướng dẫn tổ chức Lễ phát động ra quân khai thác mủ - tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 gởi các đơn vị trực thuộc. Theo đó, từ ngày 07 tháng 5 năm 2019 đến ngày 10 tháng 5 năm 2019, đã lần lượt tổ chức Lễ phát động tại các Nông trường trực thuộc. Nhằm tuyên truyền, vận động CBCNV-LĐ trong toàn Công ty vượt qua khó khăn, tập trung phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Đồng thời, phát động thi đua sâu rộng nhân tháng công nhân gắn với các hoạt động tháng an toàn vệ sinh lao động.
Ký giao ước thi đua tại Nông trường Cao su Hiệp Đức
Ký giao ước thi đua tại Nông trường Cao su Hiệp Đức

            Tại lễ ra quân các đơn vị trực thuộc công ty đã tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2019. Sau đó, lãnh đạo Nông trường và công nhân công ty tham gia cạo lát cạo đầu tiên mở màng cho vụ thu hoạch mủ cao su 2019.
Đồng chí Thái Thuận - Giám đốc Nông trường Cao su Trà Nô cùng công nhân lao động cạo lát cạo đầu tiên tại Lễ phát động
Đồng chí Thái Thuận - Giám đốc Nông trường Cao su Trà Nô cùng công nhân lao động
cạo lát cạo đầu tiên tại Lễ phát động
 
Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động ở Nông trường Phước Sơn
Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo tại
Lễ phát động ở Nông trường Phước Sơn

     Phát biểu tại lễ ra quân, ông Ngô Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã biểu dương những nỗ lực của người lao động trong năm 2018, đồng thời yêu cầu tập thể CBCNVLĐ Công ty cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà Tập đoàn giao, chăm lo tốt đến đời sống công nhân lao động, thực hiện tốt các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là chú ý đến công tác phòng cháy chữa cháy trên vườn cây trong mùa nắng nóng.
                                                                                             Nguyệt Minh