Cổng game đổi thưởng số 1 - GameLoop chính thức

banner

Tổ chức sơ kết phong trào thi đua đợt I và phát động ra quân khai thác mủ năm 2020


         Trong 02 ngày 06 và 07 tháng 7 năm 2020, tại các đơn vị trực thuộc của Công ty, đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua đợt I và phát động ra quân khai thác mủ năm 2020.
       Các Nông trường đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 06 tháng đầu năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị mình, trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Bên cạnh đó, đại diện cho lãnh đạo Nông trường và Công đoàn bộ phận đã phát động phong trào thi đua đợt II cũng như phát động ra quân khai thác mủ năm 2020.
      Thảo luận tại các buổi lễ, người lao động đã đóng góp nhiều ý kiến cũng như nhiều kiến nghị thiết thực để góp phần nâng cao năng suất cải thiện trong công tác quản lý và khai thác mủ nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2020.
        Cũng trong dịp này, Công ty đã trao Giấy khen kèm tiền thưởng cho 06 tập thể và 48 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt I sáu tháng đầu năm 2020. Công đoàn Công ty cũng đã tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho 05 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2020.
        Một số hình ảnh tại các buổi lễ:
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         Nguyệt Minh