Cổng game đổi thưởng số 1 - GameLoop chính thức

banner

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

          TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
         Thực hiện Nghị quyết Kỳ họp lần thứ 3 của Hội đồng thành viên Cổng game đổi thưởng số 1 . Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 5 năm 2019, Lãnh đạo Công ty gồm Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Công ty đã có các cuộc họp Giao ban tại các Nông trường trực thuộc, thành phần gồm ban lãnh đạo Nông trường, các tổ trưởng sản xuất, nhân viên văn phòng và nhân viên thanh tra bảo vệ. Nhằm đưa ra giải pháp, phương án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong quý II.
a
Họp giao ban tại Nông trường Cao su Nông Sơn
         Nội dung cuộc họp sơ kết tình hình và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm, bàn các biện pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch Quý II. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao năm 2019, một số vấn đề được đa số tổ trưởng sản xuất quan tâm xoay quanh về tiền lương, phương án trả lương, các biện pháp nâng cao sản lượng mủ, về nguồn lao động cạo mủ đang thiếu hụt tại Công ty, …đã được Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận, trình bày và giải thích nhằm thỏa mãn tâm tư, nguyện vọng để người lao động gắn bó lâu dài với công việc, với Công ty. Hội nghị cũng đã tập trung bàn biện pháp giao khoán sản lượng đến từng người lao động, từng tổ sản xuất và từng Nông trường.
a
Đ/c Trương Thu Tổng Giám Đốc phát biểu chỉ đạo
         Đây cũng là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động (đại diện là các tổ trưởng sản xuất) và người sử dụng lao động trong cách quản lý điều hành mới tại Công ty./.
                                                                                                                               Nguyệt Minh